Niepełnosprawni z gminy Dobczyce będą mieli autobus dostosowany do ich potrzeb

07.06.2021 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Gmina Dobczyce, za pośrednictwem Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce, pozyskała dofinansowanie do zakupu 20-osobowego autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.Pracownicy urzędu odebrali dziś pojazd, który już wkrótce będzie do dyspozycji mieszkańców gminy.Z autobusu będą korzystać przede wszystkim uczniowie niepełnosprawni, w szczególności osoby mające problemy z poruszaniem się, korzystający z wózka inwalidzkiego, dojeżdżający do szkół i placówek szkolno-wychowawczych oraz podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Myślenicach, którym gmina ma obowiązek zapewnić dowóz. Takich osób w gminie Dobczyce jest aktualnie 18. Z nowego autobusu skorzystają również podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy, który funkcjonuje w Dobczycach od 2020 roku.Pojazd wyposażony został we wszelkie udogodnienia, w tym w dwa miejsca na wózki inwalidzkie.Burmistrz Tomasz Suś podkreśla, że zakup autobusu podyktowany był przede wszystkim coraz większą ilością osób potrzebujących pomocy ze strony gminy.”Naszym celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej optymalnych warunków do nauki w szkołach działających na terenie gminy, jak również możliwości kształcenia w szkołach średnich i innych placówkach oświatowych poza terenem gminy. Chciałbym również, żeby wszyscy mieszkańcy gminy Dobczyce, bez względu na swoje ograniczenia, mieli możliwość pełniejszego uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym gminy” – dodaje burmistrz.Projekt dofinansowany został w 60% ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania Różnic miedzy Regionami III”.Realizatorem Projektu jest Powiat Myślenicki, a Gmina Dobczyce jest jego Beneficjentem.Koszt zakupu autobusu to 297 045,00 zł, w tym 178 227,00 zł zrefundowane ze środków PFRON

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content