75 000 zł na sprzęt komputerowy dla uczniów z gminy Dobczyce

07.07.2021 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Gmina Dobczyce zdobyła kolejny grant na sprzęt komputerowy umożliwiający zdalne nauczanie, które 24 października wprowadzone zostało w całej Polsce w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. 

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych”, z którego zakupione zostaną komputery ma na celu wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych). 

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy za łączną kwotę 75 000 zł, który przekazany będzie do dobczyckich szkół podstawowych. 

„Bardzo cieszę się, że udało nam się zdobyć kolejne dofinansowanie na zakup komputerów dla uczniów, którzy nie mają w domu sprzętu umożliwiającego im uczestniczenie w zdalnym nauczaniu – powiedział burmistrz Tomasz Suś. – Przekazaliśmy do tej pory prawie 80 komputerów, które zakupiliśmy w ramach projektów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+. Jednak cały czas dostajemy ze szkół informację, że komputery nadal są potrzebne” – podkreśla burmistrz. 

Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, który jest koordynatorem projektu, planowane jest na grudzień br.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content