238 000 zł trafi do szkół podstawowych z gminy Dobczyce w ramach programu „Aktywna Tablica”

08.07.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Wszystkie 7 szkół podstawowych z gminy Dobczyce znalazły się na wykazie szkół zakwalifikowanych do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna Tablica”.

W ramach programu placówki zostaną doposażone przede wszystkim w pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii dla uczniów z niepełnosprawnościami lub rożnego rodzaju zaburzeniami. Zakupione zostaną również specjalistyczne oprogramowania oraz niezbędny sprzęt komputerowy.  

Łączna kwota programu dla gminy Dobczyce to 297 000 zł, z czego aż 238 000 zł to pieniądze pochodzące z budżetu państwa, a 59 000 zł z budżetu gminy. Wszystkie szkoły pozyskały kwoty, o które wnioskowały – 6 szkół otrzymało dofinansowanie w wysokości 35 000 zł,  1 szkoła 28 000 zł.         

„To wielka radość, że wszystkie placówki oświatowe zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt. Jednostka obsługująca oświatę w gminie – Centrum Usług Wspólnych – na bieżąco analizuje możliwości pozyskiwania środków. Dziękuję pracownikom za ich aktywność” – powiedział burmistrz Tomasz Suś.  „Chciałbym jednocześnie podkreślić, że samorząd gminy Dobczyce przykłada ogromną wagę do kształcenia kolejnych pokoleń, czego dowodem jest m.in. rokroczne zwiększanie wydatków na oświatę – samorząd ze swojego budżetu dokłada około 10 mln rocznie” – dodał burmistrz.

Uczniowie będą mogli skorzystać z zakupionego w ramach programu sprzętu już w nadchodzącym roku szkolnym.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content